Discussion:
hauista
(too old to reply)
a***@hotmail.com
2017-09-28 04:29:37 UTC
Permalink
haku - hauista
hauis - hauista
hauki - hauista

Kolme samaa taivutusmuotoa, ensimmäinen ääntyy eri tavalla kuin muut. Mikä sääntö tähän vaikuttaa? Sekö että ensimmäisessä on tavuraja a:n ja u:n välissä?
Jukka K. Korpela
2017-09-28 09:03:16 UTC
Permalink
Post by a***@hotmail.com
haku - hauista
hauis - hauista
hauki - hauista
Kolme samaa taivutusmuotoa, ensimmäinen ääntyy eri tavalla kuin muut.
Oikeastaan siis kyse ei ole samoista muodoista, vaan osittain vain
siitä, että eri muodot kirjoitetaan samalla tavalla, koska tavurajaa ei
osoiteta kirjoituksessa. Periaatteessa olisi kyllä sallittua käyttää
kirjoitusasua ”ha’uista”. Tai tarkemmin sanoen tämä sallitaan ohjeessa
http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=1107
mutta uudemmat ohjeet näyttävät vaikenevan asiasta.
Post by a***@hotmail.com
Mikä sääntö tähän vaikuttaa? Sekö että ensimmäisessä on tavuraja a:n ja u:n välissä?
Tavurajan sijainti on oikeastaan vain tapa kuvata, millainen ääntämysten
ero on, ei varsinaisesti selitys. Lisäksi sanan ”haku” eri
taivutusmuodoissa ei suinkaan ole tavurajaa a:n ja u:n välissä paitsi
monikkovartaloisissa muodoissa, joissa u:n jälkeen tulee monikon tunnus
i. Esimerkiksi ”haun” on yksitavuinen.

Kolmen eri vokaalin jonossa kuten aui täytyy suomen kielessä olla
tavuraja jossakin kohdassa. (Suomen kielessä ei ole triftongeja eli
kolmen eri vokaalin yhdistelmää, joka kuuluisi samaan tavuun. Joskus
mainitaan poikkeukseksi kissan naukumista kuvaava ”miau”, mutta sekin
taitaa yleensä ääntyä kaksitavuisena, ”mi” ja ”au”.)

Yhdistelmässä aui tavuraja sijoittuu yleensä u:n ja i:n väliin.
Yleisemmin kolmen vokaalin yhdistelmässä yleensä kaksi ensimmäistä
muodostavat diftongin, jos tällainen yhdistelmä kuuluu suomen kielen ns.
varsinaisiin diftongeihin (kuten au).

Haku-sanan sellaiset muodot kuin ”hauista” poikkeavat tästä siksi, että
niissä on aiemmin ollut konsonantti (eräänlainen k:n heikentymä,
palataalispirantti ɣ; merkittiin vanhassa kirjasuomessa aluksi gh:lla
tai joskus g:llä), joka on tietysti aloittanut tavun: ”haɣuista”, joka
tavujako on ha.ɣuis.ta. Kun kyseinen vokaali edelleen heikkeni ja
lopulta katosi, ei ääntämys kuitenkaan muuttunut muutoin, vaan tavuraja
jäi ikään kuin muistoksi siitä.
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Jukka Lahtinen
2017-09-28 11:10:12 UTC
Permalink
Post by a***@hotmail.com
haku - hauista
hauis - hauista
hauki - hauista
Kolme samaa taivutusmuotoa, ensimmäinen ääntyy eri tavalla kuin muut. Mikä
Ei ole samoja.
Ensimmäinen ja toinen ovat monikon elatiiveja, toinen on yksikön
partitiivi.
--
Jukka Lahtinen
Jukka Lahtinen
2017-09-28 20:08:51 UTC
Permalink
Post by Jukka Lahtinen
Post by a***@hotmail.com
haku - hauista
hauis - hauista
hauki - hauista
Kolme samaa taivutusmuotoa, ensimmäinen ääntyy eri tavalla kuin muut. Mikä
Ei ole samoja.
Ensimmäinen ja toinen ovat monikon elatiiveja, toinen on yksikön
partitiivi.
Siis ensimmäinen ja KOLMAS monikon elatiiveja.
--
Jukka Lahtinen
a***@hotmail.com
2017-10-01 10:04:36 UTC
Permalink
OK, kiitokset vastauksesta!

Loading...