Discussion:
Desimaalilukujen taivuttaminen
(too old to reply)
H Markus Lang von Oberstdorf
2015-02-26 19:20:14 UTC
Permalink
Olen nyt niin äärimmäisen syvästi järkytetty, etten kykene edes
tuottamaan huoliteltua yleiskieltä!

En nimittäin tiedä, kuinka desimaalilukuja taivutetaan. Äsken
TV-meteorologi järkytti koko maailmankatsomustani (saks. Weltanschauung)
kertomalla, että lämpötila nousi 4,6 asteeseen.

Tavallinen kuolevainen lukisi: "neljään pilkku kuuteen asteeseen", mutta
meteorologi loihe lausumahan: "neljä pilkku kuuteen asteeseen"!

Voiko tuo olla Oikein?

Muistettakoon, kuinka pitkiä järjestyslukuja taivutetaan: 53:nteen =
viidenteenkymmenenteenkolmanteen. Merkki-Kielikellon mukaan voidaan
lukea vain noin, sillä vain yli kaksinumeroisissa luvuissa voidaan
jättää taivuttamatta muuta kuin viimeistä osaa: 153:nteen =
sataviisikymmentäkolmanteen ~ sadanteenviidenteenkymmenenteenkolmanteen.
Sen sijaan Nykysuomen käsikirjassa ei mainita tuollaista rajoitusta vaan
epäsuorasti sallitaan lukutapa "viisikymmentäkolmanteen".

Desimaalilukujen lukemisesta ei anneta minkäänlaisia esimerkkejä.

Onko siis luettava "neljä pilkku kuuteen asteeseen" vai "neljään pilkku
kuuteen asteeseen? Pitääkö olla vähintään kolme numeroa, ennen kuin
jäykempi taivutus hyväksytään ("kahdeksantoista pilkku kolmeen")? Olen
äärimmäisen epätietoinen.

-----------------------
***@mlang.name
http://www.mlang.name/
Jukka K. Korpela
2015-02-26 21:18:05 UTC
Permalink
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Olen nyt niin äärimmäisen syvästi järkytetty, etten kykene edes
tuottamaan huoliteltua yleiskieltä!
Tarkoitit varmaankin olevasi häpnadilla lyöty.
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
En nimittäin tiedä, kuinka desimaalilukuja taivutetaan.
Ei niitä taivuteta lainkaan. Luvut ovat abstrakteja matemaattisia
olioita, jotka eivät taivu, eivät suomen sijamuotoihin eivätkä
muutenkaan. Sen sijaan lukusanoja eli numeraaleja ja niistä
muodostettuja monimutkaisempia ilmauksia taivutetaan. Vastaavasti on
erotettava toisistaan esimerkiksi ratakiskon taivuttaminen ja ratakiskoa
tarkoittavan sanan taivuttaminen.
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Äsken
TV-meteorologi järkytti koko maailmankatsomustani (saks. Weltanschauung)
kertomalla, että lämpötila nousi 4,6 asteeseen.
Minä olen jo niin paatunut, etten järkyty edes virheellisen yksikön
käytöstä asiantuntijan kielessä! Lämpötilan yksikköhän on celsiusaste.
Pelkkä aste on vain kulman lisäyksikkö. (Tarkkaan ottaen lämpötilan,
tarkemmin sanoen termodynaamisen lämpötilan, yksikkö on kelvin, ja
celsiusaste on johdetun suureen celsiuslämpötilan yksikkö.)
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Tavallinen kuolevainen lukisi: "neljään pilkku kuuteen asteeseen", mutta
meteorologi loihe lausumahan: "neljä pilkku kuuteen asteeseen"!
Voiko tuo olla Oikein?
Ehkäpä.
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Muistettakoon, kuinka pitkiä järjestyslukuja taivutetaan: 53:nteen =
viidenteenkymmenenteenkolmanteen. Merkki-Kielikellon mukaan voidaan
lukea vain noin, sillä vain yli kaksinumeroisissa luvuissa voidaan
jättää taivuttamatta muuta kuin viimeistä osaa: 153:nteen =
sataviisikymmentäkolmanteen ~ sadanteenviidenteenkymmenenteenkolmanteen.
Sellainen taivuttamattomuus olisi käytännöllistä, ja se on ollut
sallittua pitkään, joskin sääntöjen muotoilu on vaihdellut.
Taivuttamattomuus ei kuitenkaan ole levinnyt käyttöön, vaan se vaikuttaa
teennäiseltä tai kielivirheeltä.

Kieli ei ole ohjailtavissa varsinkaan tällaisissa rakenteellisissa
asioissa. Vastaava hankaluus (saman tai samantapaisen pääteaineksen
toistuminen) esiintyy myös adjektiiviattribuuteissa, joiden
kongruenssilla ei juuri ole merkitystehtävää – voisimme siis
periaatteessa hyvin sanoa ”tällainen rakenteellinen asioissa”. Jokainen
kuitenkin ymmärtänee, että sellainen rationalisointi ei onnistu – mutta
lukusanojen taivutuksessa vastaava siis on saanut jopa kielenhuollon luvan.

Mutta tämä ei vaikuta siihen, miten taivutetaan sellainen ilmaus kuin
”4,6”. Kun kielenhuolto ei ole ottanut kantaa, ei voi väittää yhtä tapaa
vääräksi. Voimme vain soveltaa lukusanojen analogiaa tai ajatella, että
ilmauksen pitkä lukutapa on ”neljä ja kuusi kymmenesosaa”, jonka
taivuttaminen lienee selvä asia, ja siksi lyhyt lukutapa on loogista
taivuttaa samaan tapaan.
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Onko siis luettava "neljä pilkku kuuteen asteeseen" vai "neljään pilkku
kuuteen asteeseen?
Kumpaakaan ei siis voine väittää vääräksi. Ei ole edes selvää, millä
perusteella juristisuomen tyylinen ”neljä pilkku kuusi asteeseen” olisi
ehdottomasti väärin.
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Jukka K. Korpela
2015-02-27 11:06:55 UTC
Permalink
Ei ole edes selvää, millä perusteella juristisuomen tyylinen ”neljä
pilkku kuusi asteeseen” olisi ehdottomasti väärin.
Tätä pitää ehkä selventää. Tarkoitan sitä, että merkintä ”4,6”
voitaisiin tulkita kiinteäksi kokonaisuudeksi. Silloin taivutetaan vain
sen viimeistä sanaa, kuten taivutetaan esimerkiksi ”helium-3:een” tai
koodinomaisesti kirjoitettaessa ³He:een (helium kolmeen) eikä sanaa
”helium” siis taivuteta, vaikka se on ilmauksen selvä pääsana
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Loading...