Discussion:
Korkeudeltaan matala?
(too old to reply)
Jukka K. Korpela
2015-10-23 13:06:58 UTC
Permalink
Ilmauksen ”se on korkeudeltaan matala” korjaisin ilman muuta ilmaukseksi
”se on korkeudeltaan pieni” tai sujuvammin ”se on matala”. Mataluushan
itsessään tarkoittaa korkeuden pienuutta.

Mutta nyt tuli hankalampi tapaus: ”Se [fontti] on x-korkeudeltaan
matala.” Voiko niin sanoa? (Fontin x-korkeus on siihen sisältyvien
sellaisten gemenakirjainten korkeus, joissa ei ole ylä- eikä
alapidennyksiä, siis mm. kirjainten a, s ja x.) Ilmaus ei tunnu yhtä
hassulta kuin ”korkeudeltaan matala”, koska tässä on kyse korkeudesta
aivan määrätyssä mielessä, joten eikö sitä kuvaavan sanan voi liittää
määritteeksi sanalle ”matala”?
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Teemu Likonen
2015-10-23 13:52:06 UTC
Permalink
Post by Jukka K. Korpela
Mutta nyt tuli hankalampi tapaus: ”Se [fontti] on x-korkeudeltaan
matala.” Voiko niin sanoa?
Voi, sanoisin minä. Fontin x-korkeus tuntuu selvästi joltain muulta kuin
mitattavalta suureelta niin kuin pituus, korkeus, leveys, matka jne.
Loading...