Discussion:
Oraakkeli
(too old to reply)
Marko Koivuniemi
2004-05-12 21:27:46 UTC
Permalink
Itselleni oraakkelista tulee mieleeni tietäjä - vaikka esim. Jukka
Korpelan Pienehkössä sivistyssanakirjassa sanotaan lyhyesti ja ytimekkäästi:
oraakkeli = (jumalallinen) ennustaja t. ennustuspaikka

Merriam-Webster sanoo:
Main Entry: or·a·cle
Pronunciation: 'or-&-k&l, 'är-
Function: noun
Etymology: Middle English, from Middle French, from Latin oraculum, from
orare to speak -- more at ORATION
1 a : a person (as a priestess of ancient Greece) through whom a deity
is believed to speak b : a shrine in which a deity reveals hidden
knowledge or the divine purpose through such a person c : an answer or
decision given by an oracle
2 a : a person giving wise or authoritative decisions or opinions b : an
authoritative or wise expression or answer

Mitenkäs muissa lähteissä oraakkeli kuvaillaan?

Lähinnä tiedustelen asiaa siksi, että toiminimeni nimeksi keksin
aikoinaan eRaakkeli-nimityksen, joka on e-alkuhirviöyden lisäksi myös
hieman selitystä vaativa. Itse nimittäin ajattelin näin: "eRaakkeli -
sähköisen aikakauden tietäjä". Tarkoitukseni ei toki ole luoda
mielikuvaa "sähköisen aikakauden huumehöyryissä omiaan selittävä" ;-)
--
T:pi Marko
H Markus Lang, hakuna matata
2004-05-13 10:03:24 UTC
Permalink
Post by Marko Koivuniemi
Mitenkäs muissa lähteissä oraakkeli kuvaillaan?
OED:n hakusana-artikkeli on hiukan monipolvisempi:

[ME. o'racle, a. F. oracle (12th c. in Hatz.-Darm.), ad. L. ôrâcul-um
(ôrâclum), f. ôrâre 'to speak, plead, pray', with suffix -culo- 'of
material instrument'.]

I. Originally.

1. a. In Gr. and Rom. Antiq. The instrumentality, agency, or
medium, by which a god was supposed to speak or make known his will; the
mouthpiece of the deity; the place or seat of such instrumentality, at
which divine utterances were believed to be given.

b. Hence, allusively, to work the oracle, to influence the agency
or medium; to obtain an utterance in one's favour, or to procure a
favourable issue in a matter, by influence or man{oe}uvring behind the
scenes; also (slang), to raise money.

2. A response, decision, or message, given usually by a priest or
priestess of a god, and, as was supposed, by his inspiration, at the
shrine or seat where the deity was supposed to be thus accessible to
inquirers. These responses were for the most part obscure or ambiguous;
to which allusion is made in later senses of the word and its derivatives.

II. Transferred to Jewish, Christian, or other religious use.

3. A vehicle or medium of divine communication. a. That part of
the Jewish Temple where the divine presence was manifested; the holy of
holies; also, the mercy-seat within it.

b. Applied to the breastplate of the Jewish High Priest, the Urim
and Thummim, by which divine messages were believed to be communicated.

c. One who or that which expounds or interprets the will of God; a
divine teacher.

4. Divine revelation; a declaration or message expressed or
delivered by divine inspiration; also, pl. the sacred scriptures (from
Rom. iii. 2).

*5. An injunction or command of the Pope. Obs. (Cf. late L.
oraculum 'an imperial rescript' (Just. Inst.).)

III. Figurative senses.

6. a. Something reputed to give oracular replies or advice.

b. Something regarded as an infallible guide or indicator, esp.
when its action is viewed as recondite or mysterious, as a chronometer,
a compass.

7. A person of great wisdom or knowledge, whose opinions or
decisions are generally accepted; an authority reputed or affecting to
be infallible.

8. An utterance of deep import or wisdom; an opinion or declaration
regarded as authoritative and infallible; undeniable truth.

9. a. An oracular reply; a wise or prudent answer.

b. A prognostication, such as those in almanacs.

10. (With capital initial.) The proprietary name of a type of
teletext system. [See quot. 1976.]

11. attrib. and Comb., as oracle-monger, -shop; oracle-like adj.;
oracle-wise adv.; oracle bones, bones used in ancient China for
divination (see quot. 1970).
Post by Marko Koivuniemi
Lähinnä tiedustelen asiaa siksi, että toiminimeni nimeksi keksin
aikoinaan eRaakkeli-nimityksen, joka on e-alkuhirviöyden lisäksi myös
hieman selitystä vaativa.
Tuollaisen sanan keksijä ansaitsee palkinnon alentuneesta
syyntakeellisuudestaan.

------------------------------
***@elo.helsinki.fi Teki väitöskirjan hulluudestaan:
http://www.helsinki.fi/~mlang/ Kuvataideakatemiassa hurrattiin.
Marko Koivuniemi
2004-05-13 12:15:17 UTC
Permalink
Post by H Markus Lang, hakuna matata
Tuollaisen sanan keksijä ansaitsee palkinnon alentuneesta
syyntakeellisuudestaan.
Tuohan onkin mainio lisä ansioluettelooni ;-)
--
T:pi Marko
Jukka K. Korpela
2004-05-13 11:02:04 UTC
Permalink
Post by Marko Koivuniemi
Itselleni oraakkelista tulee mieleeni tietäjä - vaikka esim. Jukka
Korpelan Pienehkössä sivistyssanakirjassa sanotaan lyhyesti ja
ytimekkäästi: oraakkeli = (jumalallinen) ennustaja t. ennustuspaikka
Lisäsin loppuun "t. ennustus", sillä vaikka en ole sanaa siinä
merkityksessä kohdannut lukemistani teksteistä, niin useankin lähteen
mukaan (mm. Suomen kielen perussanakirja, Nykysuomen sanakirja ja
Nykysuomen sivistyssanakirja) sanalla on myös tämä merkitys. Adolf V.
Strengin Latinalais-suomalainen sanakirja ilmoittaa jopa sanan "oraculum"
_ensimmäiseksi_ merkitykseksi 'lauselma, lausunto' ja vasta toiseksi
'ennustuspaikka, oraakkeli' (eikä mainitse ennustaja-merkitystä
lainkaan).

Mutta Markus Långin siteeraama Oxford English Dictionary ilmoittaa
sanan "oracle" ensimmäiseksi merkitysryhmäksi sellaisen, jossa on kyse
ennustamisen _välineestä_ (ja Nykysuomen sanakirjakin mainitse tällaisen
merkityksen, tosin sen harvinaiseksi ilmoittaen). Tämäntapaisissa
sanakirjoissa merkitysten järjestys on yleensä pyritty muodostamaan
historialliseksi, siis alkuperäinen merkitys ensin jne. Ja kielellisesti
tämä selitys onkin uskottava, koska sanassa on johdin -culum, joka usein
tarkoittaa jonkinlaista välinettä. Lisäksi merkityksestä 'ennustamisen
väline' johdutaan helposti merkityksiin 'ennustamispaikka' ja
'ennustaja', varsinkin kun ennustaja ajateltiin ikään kuin välineeksi,
jonka kautta jumalat puhuvat ihmisille.
Post by Marko Koivuniemi
Lähinnä tiedustelen asiaa siksi, että toiminimeni nimeksi keksin
aikoinaan eRaakkeli-nimityksen, joka on e-alkuhirviöyden lisäksi myös
hieman selitystä vaativa. Itse nimittäin ajattelin näin: "eRaakkeli -
sähköisen aikakauden tietäjä". Tarkoitukseni ei toki ole luoda
mielikuvaa "sähköisen aikakauden huumehöyryissä omiaan selittävä" ;-)
Ei siitä kyllä kovin myönteistäkään mielikuvaa synny. Joka tapauksessa
silloin, kun "oraakkeli" tarkoittaa ihmistä, se ei tarkoita sellaista,
joka olisi kokemuksen, opiskelun ja tutkimuksen kautta hankkinut tietoa
vaan nimenomaan uskonnollis-mystisen yhteyden kautta jumalilta tietoa
tuovaa ihmistä. On tietysti hiukan outoa, että sanan "oracle" on ottanut
nimekseen tietty tietotekniikan alan suuryritys, mutta tietotekniikassa
ei muutenkaan osoita suurta klassillisen sivistyksen tuntemista ja
kunnioittamista asioita nimettäessä.

Nykyaikainen tiedon hankkiminen kokemuksen, laskelmien, tieteellisten
kokeiden ja teorioiden yms. pohjalta on lähes täydellinen _vastakohta_
sille, mitä oraakkelit edustavat.

Antiikin Kreikassa ei ollut mitään ammattikuntaa tai ihmisryhmää, joka
vastaisi nykyajan ns. tietotyöläisiä tai teknisiä asiantuntijoita. Siksi
nimitysten hakeminen antiikin Kreikan sanastosta osoittaa lähinnä tyyli-,
kieli- ja historiantajun puutetta. Se saattaa kyllä usein mennä täydestä
kuin väärä raha, etenkin suureen yleisöön ja vielä enemmän päättäjiin,
mutta tässä tapauksessa luullakseni ei. Sana "oraakkeli" nimittäin tuonee
yleensä mieleen oraakkelimaisuuden, arvoituksellisuuden. Mieleen tulee
ajatus tietoteknisistä asiantuntijoista ammattikuntana, jotka höpisevät
kansalle käsittämättömiä juttuja ihan selvin päinkin.
--
Yucca
Vastauksia ryhmässä sfnet.keskustelu.kieli usein kysyttyihin kysymyksiin:
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielet/vukk.html
m***@gmail.com
2014-11-09 15:10:34 UTC
Permalink
Post by Marko Koivuniemi
Itselleni oraakkelista tulee mieleeni tietäjä - vaikka esim. Jukka
oraakkeli = (jumalallinen) ennustaja t. ennustuspaikka
Main Entry: or·a·cle
Pronunciation: 'or-&-k&l, 'är-
Function: noun
Etymology: Middle English, from Middle French, from Latin oraculum, from
orare to speak -- more at ORATION
1 a : a person (as a priestess of ancient Greece) through whom a deity
is believed to speak b : a shrine in which a deity reveals hidden
knowledge or the divine purpose through such a person c : an answer or
decision given by an oracle
2 a : a person giving wise or authoritative decisions or opinions b : an
authoritative or wise expression or answer
Mitenkäs muissa lähteissä oraakkeli kuvaillaan?
Lähinnä tiedustelen asiaa siksi, että toiminimeni nimeksi keksin
aikoinaan eRaakkeli-nimityksen, joka on e-alkuhirviöyden lisäksi myös
hieman selitystä vaativa. Itse nimittäin ajattelin näin: "eRaakkeli -
sähköisen aikakauden tietäjä". Tarkoitukseni ei toki ole luoda
mielikuvaa "sähköisen aikakauden huumehöyryissä omiaan selittävä" ;-)
--
T:pi Marko
Moi

Loading...