Discussion:
Nimi Aliaa
(too old to reply)
Heikki Heinonen
2013-06-19 11:49:44 UTC
Permalink
Arabian kielessä on nimi Aliaa. Onko nimen objektimuoto siis Aliaaa?
H Markus Lang von Oberstdorf
2013-06-19 12:06:58 UTC
Permalink
Post by Heikki Heinonen
Arabian kielessä on nimi Aliaa. Onko nimen objektimuoto siis Aliaaa?
Suomen kielessä on sana "maa". Onko sanan partitiivimuoto siis "maaa"?
abc
2013-06-19 16:16:38 UTC
Permalink
Post by Heikki Heinonen
Arabian kielessä on nimi Aliaa. Onko nimen objektimuoto siis Aliaaa?
Kai sen täytyy silloin olla Aliaaaa, neljällä peräkkäisellä a:lla.
abc
Jukka K. Korpela
2013-06-24 19:35:39 UTC
Permalink
Post by Heikki Heinonen
Arabian kielessä on nimi Aliaa.
Tässä tarkoitetaan ilmeisesti nimeä ”علياء”, jonka ääntämys on
IPA-merkein merkittynä lähinnä [ʕælˈjæːʔ] tai [ʕalˈjaːʔ]. Suomalaisen
standardin SFS 5755 mukaan siirtokirjoitettu asu olisi siis ilmeisesti
”ʿAlya”, kun käytetään ns. yleiskielistä translitteraatiota.
Post by Heikki Heinonen
Onko nimen objektimuoto siis Aliaaa?
Suomessa ei ole sellaista sijamuotoa kuin ”objektimuoto”, vaan objekti
on vaihtelevasti nominatiivissa, genetiivissä, partitiivissa tai
akkusatiivissa. Tässä tarkoitetaan ilmeisesti partitiivia.

Periaatteessa oikea partitiivin äänneasu olisi lähinnä [ʕalˈjaːʔia].
Koska perusmuoto päättyy konsonanttiin (glottaaliklusiiliin [ʔ]), vaikka
sitä ei yleiskielisessä translitteraatiossa merkitäkään, partitiivin
päätteeksi tulee -a ja sen edelle sidevokaali -i-. Tätä vastaava
kirjoitusasu on ”ʿAlyaia”. Se näyttää kieltämättä oudolta, mutta
outouden syy on tällöin siinä, että translitteraatiossa ei siis merkitä
perusmuoton loppukonsonanttia.

Toisaalta arabialaiset nimet yleensä lausutaan suomenkielisessä puheessa
niin, että glottaaliklusiili jää ääntymättä. Tällöin nimi loppuu
ääntämyksessä pitkään vokaaliin, joten partitiivin pääte on -ta ja
partitiivimuoto siis ”ʿAlyata”.
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Continue reading on narkive:
Loading...