Discussion:
Kun 'kun' po. 'kuin'
(too old to reply)
Sami Nilainen
2013-10-26 07:15:37 UTC
Permalink
Oletteko tekin kiinnittäneet huomiota siihen, että nykyään on liiankin
yleistä, että sanan 'kuin' sijasta käytetään sanaa 'kun'? Mielestäni on
suhteellisen selvää, mikä näiden sanojen ero on, enkä siten aio sitä edes
mainita. Toki on olemassa hankaliakin tapauksia, joissa ei ole täysin
selvää, kumpaa sanaa tulee käyttää. Huomioni on kuitenkin varsinkin viime
aikoina kiinnittynyt liiankin ilmeisiin virheisiin.

Laitanpa tähän muutaman esimerkin, joista viimeistään selviää, mitä ajan
takaa:

Hän tärisi kun horkassa.
Hän poltti muutakin kun tupakkaa.
Hänellä on yhtä monta sormea kun varvasta.

Täsmennänpä vielä sen verran, että näihin virheisiin olen ainakin itse
törmännyt lähinnä puhekielessä, mutta myös esim. useat radiojuontajat
tekevät tällaisia virheitä ohjelmissaan, joissa muilta osin kyllä käyttävät
korrektia kieltä.

Ei sillä, että elämä olisi yhdestä kirjaimesta kiinni, mutta kyllä tämä
ilmiö (jos sitä ilmiöksi voidaan kutsua) hieman häiritsee minua. Häiritseekö
teitäkin?

Onkohan tässä nyt vain uskoteltava itselleen, että kyseistä virhettä ei itse
asiassa ole, vaan kyse on vain hiljaisesta i-kirjaimesta..? <- kevennys
Teemu Likonen
2013-10-26 07:28:34 UTC
Permalink
Post by Sami Nilainen
Oletteko tekin kiinnittäneet huomiota siihen, että nykyään on liiankin
yleistä, että sanan 'kuin' sijasta käytetään sanaa 'kun'?
Onkohan tässä nyt vain uskoteltava itselleen, että kyseistä virhettä
ei itse asiassa ole, vaan kyse on vain hiljaisesta i-kirjaimesta..? <-
kevennys
I-loppuiset diftongit usein lyhenevät puheessa: punanen, sellanen,
kirjottaa. Usein se ei haittaa mitään, mutta kuin-sanassa se voi
haitata. Ainakin joutuu asiayhteyden perusteella päättelemään, milloin
on kyse aikaa ilmaisevasta sivulauseesta (kun) ja milloin
vertailemisesta (kuin).

Vain-adverbin ja vaan-konjunktion välillä on samanlainen ilmiö.
Jukka K. Korpela
2013-10-26 10:45:26 UTC
Permalink
Post by Teemu Likonen
Post by Sami Nilainen
Oletteko tekin kiinnittäneet huomiota siihen, että nykyään on liiankin
yleistä, että sanan 'kuin' sijasta käytetään sanaa 'kun'?
Aika tyypillinen havaintoharha. Väärennetyn nimen käyttö panee kyllä
epäilemään, että kyseessä voi myös olla pelleily, jossa kirjoittaja vain
teeskentelee olevansa sellaisen harhan vallassa ja vaahtoavansa kielen
rappiosta. Mutta siihenhän voi suhtautua yhtä huvittuneesti kuin jos se
olisi aitoa.
Post by Teemu Likonen
I-loppuiset diftongit usein lyhenevät puheessa: punanen, sellanen,
kirjottaa.
Se on toki totta – tai ehkä pikemmin voisi sanoa, että monen suomalaisen
äidinkielessä sanotaan ”punanen” ja sitten on pitänyt erikseen koulussa
oppia kirjoittamaan ja joskus sanomaankin ”punainen”.

Vaihtelu kun ~ kuin on kuitenkin erilainen ilmiö. Molemmat sanat ovat
ikivanhoja, alkujaan pronominivartalon ”ku” yksikön ja monikon
instruktiivi, ja molempien alkumerkitys on ollut ’millä tavalla, miten’.
Kaisa Häkkisen ”Nykysuomen etymologinen sanakirja” tarkentaa: ”Mitään
varsinaista merkityseroa kun- ja kuin-sanojen välillä tuskin alun perin
on ollut, ja näiden nykyinen vastakohtaisuus suomen yleiskielessä on
tietoisen vakiinnuttamisen tulosta. Horjuvuutta on runsaasti sekä
yleiskielessä että murteissa. Suomen vanhassa kirjakielessä /kun/ on
ollut jokseenkin tuntematon 1800-luvun alkuun asti, ja kuin-sanaa on
käytett[y] monissa sellaisissa asemissa, joihin myöhemmin on vakiintunut
/kun/ tai jokin muu ilmaus.”

Sanojen ”kun” ja ”kuin” erottaminen toisistaan on siis keinotekoista,
kirjakielen jokseenkin mielivaltainen normi, jota edes ei ole koskaan
määritelty täsmällisesti – kuten voidaan päätellä siitä, että rajanvedot
ovat nykyisissäkin ohjeissa ja oppaissa osittain epämääräisiä.

Huolitellussa kielenkäytössä kannattaa tietysti noudattaa normeja. Kun
kirjoittaja tai puhuja käyttää äidinkielensä sijasta kirjakieltä tai
sitä muistuttavaa kielimuotoa, hän samalla viestii paljonkin
suhtautumisesta asiaan, esitykseensä, yleisöönsä jne. Se on sellaiseen
tottumattomalle ehkä hiukan työlästä, mutta niin sen pitääkin olla. Jos
kirjakielessä ei olisi mielivaltaisia normeja, niitä pitäisi äkkiä
lisätä siihen!

Tosin juuri tässä tapauksessa kannattaisin normin muuttamista, jos olisi
olemassa jokin elin, joka arvovaltaisesti ja tosissaan antaa suomen
kieltä koskevia yleisiä normeja. Sana ”kuin” voitaisiin hyvin korvata
sanalla ”kun” – tai jopa sanalla ”ku”. Näin päästäisiin eroon useista
hankalista tulkintatilanteista. Kyllä kirjakielessä silti riittäisi
opettelemista ja muistamista.
Post by Teemu Likonen
Usein se ei haittaa mitään, mutta kuin-sanassa se voi
haitata. Ainakin joutuu asiayhteyden perusteella päättelemään, milloin
on kyse aikaa ilmaisevasta sivulauseesta (kun) ja milloin
vertailemisesta (kuin).
Sellaisia tilanteita tuskin todellisuudessa syntyy paljoakaan.
Käytännössä lauseyhteys tekee asian selväksi. Selvyyttä tuo jo se, että
”kun” aloittaa sivulauseen eli esiintyy lauseen alussa ja ”kuin” taas
erittäin harvoin esiintyy lauseen alussa. (Todellista epäselvyyttä,
ainakin hetkellistä, syntyy sen sijaan siitä, että kun-sanalla voi olla
myös merkitys ’koska’.)
Post by Teemu Likonen
Vain-adverbin ja vaan-konjunktion välillä on samanlainen ilmiö.
Hiukan samantapainen tapaus, jossa siinäkään ei ole todellista tarvetta
sanojen pitämiseen erossa toisistaan, muuta kuin se syy, että kirjakieli
saadaan poikkeamaan puhekielestä. Jo se, että toinen on adverbi ja
toinen konjunktio, riittäisi estämään epävarmuuden merkityksestä. Mutta
tässä ei juurikaan liene rajatapauksia, jotka tekisivät normistosta sumean.
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Teemu Likonen
2013-10-26 11:18:50 UTC
Permalink
Post by Jukka K. Korpela
Vaihtelu kun ~ kuin on kuitenkin erilainen ilmiö.
Kaisa Häkkisen ”Nykysuomen etymologinen sanakirja” tarkentaa: - -
Minulla on sama kirja, mutta sehän ei riitä. Olisi pitänyt vielä tajuta
lukea sitä. Jonkinlaista tyhmyyttä on kai sekin, ettei osaa käyttää edes
helposti saatavilla olevia tiedonlähteitä. :-)
abc
2013-10-26 19:35:49 UTC
Permalink
Post by Jukka K. Korpela
Post by Sami Nilainen
Oletteko tekin kiinnittäneet huomiota siihen, että nykyään on liiankin
yleistä, että sanan 'kuin' sijasta käytetään sanaa 'kun'?
Aika tyypillinen havaintoharha. Väärennetyn nimen käyttö panee kyllä
epäilemään, että kyseessä voi myös olla pelleily, jossa kirjoittaja vain
Hehheh, taas jaksetaan jankuttaa toisten nimistä, nyt jopa
"väärennetyistä" sellaisista. Hohhoijaa.
abc
Sami Nilainen
2013-10-27 12:26:14 UTC
Permalink
Post by abc
Post by Jukka K. Korpela
Post by Sami Nilainen
Oletteko tekin kiinnittäneet huomiota siihen, että nykyään on liiankin
yleistä, että sanan 'kuin' sijasta käytetään sanaa 'kun'?
Aika tyypillinen havaintoharha. Väärennetyn nimen käyttö panee kyllä
epäilemään, että kyseessä voi myös olla pelleily, jossa kirjoittaja vain
Hehheh, taas jaksetaan jankuttaa toisten nimistä, nyt jopa
"väärennetyistä" sellaisista. Hohhoijaa.
abc
Tuota noin..... en oikein tiedä miten tämän sanoisin..... hmmmmm..... no,
kaipa jossain vaiheessa oivallat erään asian.
H Markus Lang von Oberstdorf
2013-10-28 19:03:06 UTC
Permalink
Post by Sami Nilainen
Tuota noin..... en oikein tiedä miten tämän sanoisin..... hmmmmm.....
Folie à deux?
abc
2013-10-31 19:14:50 UTC
Permalink
Post by Sami Nilainen
Post by abc
Post by Jukka K. Korpela
Post by Sami Nilainen
Oletteko tekin kiinnittäneet huomiota siihen, että nykyään on liiankin
yleistä, että sanan 'kuin' sijasta käytetään sanaa 'kun'?
Aika tyypillinen havaintoharha. Väärennetyn nimen käyttö panee kyllä
epäilemään, että kyseessä voi myös olla pelleily, jossa kirjoittaja vain
Hehheh, taas jaksetaan jankuttaa toisten nimistä, nyt jopa
"väärennetyistä" sellaisista. Hohhoijaa.
abc
Tuota noin..... en oikein tiedä miten tämän sanoisin..... hmmmmm..... no,
kaipa jossain vaiheessa oivallat erään asian.
Varmaan oivallan yhtä ja toista eri vaiheissa.

Jos oli joku tietty oivallus mielessä niin voisithan antaa
jonkun vihjeen asiasta että saa käsityksen mitä yrität
niinkuin tuoda esille.

abc
Sami Nilainen
2013-11-01 05:19:36 UTC
Permalink
Post by abc
Post by Sami Nilainen
Post by abc
Post by Jukka K. Korpela
Post by Sami Nilainen
Oletteko tekin kiinnittäneet huomiota siihen, että nykyään on liiankin
yleistä, että sanan 'kuin' sijasta käytetään sanaa 'kun'?
Aika tyypillinen havaintoharha. Väärennetyn nimen käyttö panee kyllä
epäilemään, että kyseessä voi myös olla pelleily, jossa kirjoittaja vain
Hehheh, taas jaksetaan jankuttaa toisten nimistä, nyt jopa
"väärennetyistä" sellaisista. Hohhoijaa.
abc
Tuota noin..... en oikein tiedä miten tämän sanoisin..... hmmmmm..... no,
kaipa jossain vaiheessa oivallat erään asian.
Varmaan oivallan yhtä ja toista eri vaiheissa.
Jos oli joku tietty oivallus mielessä niin voisithan antaa
jonkun vihjeen asiasta että saa käsityksen mitä yrität
niinkuin tuoda esille.
abc
Nimimerkkini on sanamuunnos.

Heikki Heinonen
2013-10-27 06:16:56 UTC
Permalink
Post by Sami Nilainen
Oletteko tekin kiinnittäneet huomiota siihen, että nykyään on liiankin
yleistä, että sanan 'kuin' sijasta käytetään sanaa 'kun'? Mielestäni on
suhteellisen selvää, mikä näiden sanojen ero on, enkä siten aio sitä edes
mainita. Toki on olemassa hankaliakin tapauksia, joissa ei ole täysin
selvää, kumpaa sanaa tulee käyttää. Huomioni on kuitenkin varsinkin viime
aikoina kiinnittynyt liiankin ilmeisiin virheisiin.
Laitanpa tähän muutaman esimerkin, joista viimeistään selviää, mitä ajan
Hän tärisi kun horkassa.
Hän poltti muutakin kun tupakkaa.
Hänellä on yhtä monta sormea kun varvasta.
Oikeesti se menee näin:

Se täris ku horkas.
Se poltti muutaki ku röökii.
Sillä o yhtä monta sormee ku varvasta.
Continue reading on narkive:
Loading...