Discussion:
Temporaalisen lauseenvastikkeen muoto, esim. tehdessä ~ tehtäessä
(too old to reply)
Jukka K. Korpela
2014-09-22 06:25:56 UTC
Permalink
Mitä kielikorvanne sanoo seuraavista rakenteista:

1. Näillä seuduilla liikuttaessa on hyvä kartta tarpeen.
2. Näillä seuduilla liikkuessa on hyvä kartta tarpeen.

Minun kielikorvani sanoo, että vain 1. on oikein huolitellussa
yleiskielessä, vaikka 2. on varmaankin paljon tavallisempi puheessa.
Kielikorvani väittää, että ”liikkuessa” vaatii genetiiviattribuutin,
esimerkiksi ”Jukan liikkuessa”.

Kuitenkin ”Uusi kieliopas” esittää (3. painoksessa s. 82) molemmat
mahdollisina. Tämä on esimerkki yleisestä kuvauksesta ”Jos 1.
temporaalirakenne [jonka aika on sama kuin hallitsevan lauseen] vastaa
passiivilausetta, sen predikaatti tulee tavallisesti passiivin 2.
infinitiivin inessiiviin, esim. Kuormaa nostettaessa vaijeri katkesi.
Usein on aktiivin 2. infinitiivi yhtä mahdollinen; silloin passiivi
voitaisiin kun-lauseessakin korvata aktiivin yksikön 3. persoonan muodolla.”

Kirjassa on vähän myöhemmin esimerkki ”Schweitzerin elämäntyötä
ajatellessa valtaa kiitollisuus mielen”, korjauksena virkkeeseen, jossa
verbinmuoto on ”ajatellessaan”. Korjausta sellainen virke tietysti
tarvitsee, mutta minun kielikorvani mukaan oikea korjaus on ”ajateltaessa”.

Vrt. ISK § 547 ”Subjektiton rakenne: odottaessa; kroppa rentoutuu
tanssiessa”, jonka mukaan ”subjektin tulkinta on avoin” tällaisissa
tapauksissa.
http://scripta.kotus.fi/visk/sisallys.php?p=547
Sitä seuraava pykälä sanoo lyhyesti mutta vähän hankalasti (koska se
käyttää passiivi-sanaa vielä kyseenalaisemmin kuin koulukieliopit):
”essA-muodolla on (t)tA-tunnuksinen passiivi, joka vastaa
merkitykseltään yksipersoonaista passiivia”.
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Teemu Likonen
2014-09-22 07:37:33 UTC
Permalink
Post by Jukka K. Korpela
1. Näillä seuduilla liikuttaessa on hyvä kartta tarpeen.
2. Näillä seuduilla liikkuessa on hyvä kartta tarpeen.
Minun kielikorvani sanoo, että vain 1. on oikein huolitellussa
yleiskielessä, vaikka 2. on varmaankin paljon tavallisempi puheessa.
Kielikorvani väittää, että ”liikkuessa” vaatii genetiiviattribuutin,
esimerkiksi ”Jukan liikkuessa”.
Minusta molemmat sopivat, koska ”liikkuessa” ilman subjektia voi
tarkoittaa nollapersoonaa: ”Kun [kuka tahansa] liikkuu näillä seuduilla,
– –.”

Continue reading on narkive:
Loading...