Discussion:
Korkeudeltaan matala?
(too old to reply)
Jukka K. Korpela
2015-10-23 13:06:58 UTC
Permalink
Raw Message
Ilmauksen ”se on korkeudeltaan matala” korjaisin ilman muuta ilmaukseksi
”se on korkeudeltaan pieni” tai sujuvammin ”se on matala”. Mataluushan
itsessään tarkoittaa korkeuden pienuutta.

Mutta nyt tuli hankalampi tapaus: ”Se [fontti] on x-korkeudeltaan
matala.” Voiko niin sanoa? (Fontin x-korkeus on siihen sisältyvien
sellaisten gemenakirjainten korkeus, joissa ei ole ylä- eikä
alapidennyksiä, siis mm. kirjainten a, s ja x.) Ilmaus ei tunnu yhtä
hassulta kuin ”korkeudeltaan matala”, koska tässä on kyse korkeudesta
aivan määrätyssä mielessä, joten eikö sitä kuvaavan sanan voi liittää
määritteeksi sanalle ”matala”?
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Teemu Likonen
2015-10-23 13:52:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jukka K. Korpela
Mutta nyt tuli hankalampi tapaus: ”Se [fontti] on x-korkeudeltaan
matala.” Voiko niin sanoa?
Voi, sanoisin minä. Fontin x-korkeus tuntuu selvästi joltain muulta kuin
mitattavalta suureelta niin kuin pituus, korkeus, leveys, matka jne.
Loading...